Search
Friday 7 August 2020
  • :
  • :

ವಿಭಾಗ: ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 3

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನು ಚದುರಿಸಿ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 2

ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಸಂಯೋಜಿತ ರೂಪವಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪಥವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಭಕ್ತರ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 1ಆ

ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪುರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅವರ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 1ಅ

ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜೀವನ – ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಕಾಬ್ದ ೧೪೦೭ಫಾಲ್ಗುಣ ೨೩ರಂದು (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೮೬ ಫೆಬ್ರವರಿ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 1

ಸುಮಾರು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಅದು...