Search
Friday 29 October 2021
  • :
  • :

ವಿಭಾಗ: ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 23

ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 22

ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗನು ಕೃಷ್ಣನ ವರಾಹ ರೂಪದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಘೀಳಿಡುತ್ತ ಅವನು ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತರ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 21

ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಪ್ರಭುಗಳ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ವೈಷ್ಣವರು ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 20

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಚೈತನ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತ್ರಿಲೋಕ ಪ್ರಭುವಾದ ಅವನು ಆಸೀನನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 19

ಗಯಾ-ಧಾಮದಿಂದ ಆಗಷ್ಟೇ ಮರಳಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಂಭರನಿಗೆ ಇಡೀ ನವದ್ವೀಪವೇ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿತು. ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 18

ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿಯು ಗುರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುಕುಟ ಮಣಿಯಂತೆ ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತೆಂದರೆ ನಾಸ್ತಿಕರ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 17

ಚೈತನ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುತಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಮುಕುಂದ ಸಂಜಯನು ಭಗವಂತನ ಚಿರ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದಾಸ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 16

ವಿದ್ವಾಂಸನ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದ.  ನವದ್ವೀಪದ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 15

ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ನಿಮಾಯ್ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವಿದ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವದ್ವೀಪವು ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಪೀಠ. ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 14

ಶ್ರೀಧರನ ಸ್ವಭಾವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು  ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 13

ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದನು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಭಾವಪರವಶತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ. ಅವನು ಆ ರೋಗದ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 12

ಒಂದು ದಿನ, ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಅನಂತರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡನು. ತತ್‌ಕ್ಷಣ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 11

ದೇವಾನುದೇವ ಶ್ರೀ ಗೌರಚಂದ್ರನಿಗೆ ಜಯ! ಜಯ!  ಅವನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸುಂದರ ಯೌವನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನ್ಮಥರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಅವನ ಅಲೌಕಿಕ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 10

ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀ ನಿಮಾಯ್ ಪಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾದಾಸ ಪಂಡಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 9

ಚಂಚಲ ನಿಮಾಯ್ ದಣಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ತುಂಟಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗಮನ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 8

ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನಂತೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಶ್ರೀ ಮಿಶ್ರ ಅವರು...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 7

ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಲಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಬಾಲ ಲೀಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವನು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ನೆರೆಯ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 6

ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಅನೇಕ ಅಲೌಕಿಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ. ಒಂದು ದಿನ, ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ತಮ್ಮ ಮಗ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 5

ಶಚೀದೇವಿಯ  ತುಂಟ  ಮಗ  ದೇವೋತ್ತಮ  ಪರಮ  ಪುರುಷ  ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ತನ್ನದೇ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಪಠಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುದಕೊಡುತ್ತ...

ಸುವರ್ಣಾವತಾರ ಭಾಗ – 4

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಚಿದೇವಿ ಅವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಸುಂದರ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಮಿತ ಸಂತಸದಿಂದ ಬೀಗಿದರು. ಪರವಶಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನೂ...