Search
Thursday 21 November 2019
  • :
  • :

ವಿಭಾಗ: ಲೇಖನ

ನಿಜ ನೆಲೆಯ ವೈಭವ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾದ ಆಗಸದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದರೆ, ಈ...

ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಾತು

ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ವಂಚನೆ : ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು...

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ...