ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರ ಮಂದಿರ
 

ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೀವನ
ಆಧರಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ
 

ನವಂಬರ್  2014ರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಓದಲು 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ
ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ.
 

ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ : (‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಅನಂತರ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಜ್ಞಾನಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ).

ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಜಲಪ್ರವಾಹ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೇನೋ ಎಂಬಂತಹ ಜಲಕ್ರೀಡೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಮುನಿಗಳನೇಕರ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ವಾಸದ, ಆರಾಧನೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು

Untitled Document