ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರ ಮಂದಿರ
 

ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೀವನ
ಆಧರಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ
 

ನವಂಬರ್  2014ರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಓದಲು 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ
ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ.
 

ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ

ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವೆಂದು ತೋರುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಸಮಸ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ.

ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಜಲಪ್ರವಾಹ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೇನೋ ಎಂಬಂತಹ ಜಲಕ್ರೀಡೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಮುನಿಗಳನೇಕರ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ವಾಸದ, ಆರಾಧನೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು

Untitled Document